hov klizka bk 7

hov kliska bk

hovadzia klizka bez kosti